Nov 23, 2022 1Tap Cleaner v4.28 released.
Nov 23, 2022 aProfiles v3.30 released.
Nov 21, 2022 aCurrency v5.41 released.
Nov 16, 2022 App Usage v5.49 released.
Nov 9, 2022 AppMgr III v5.50 released.
Nov 2, 2022 Big Font v3.66 released.
Nov 1, 2022 aSpotCat v3.55 released.
Oct 29, 2022 aCurrency Pad v5.85 released.
Oct 23, 2022 3D Compass+ v5.65 released.
Apr 30, 2019 WiFiSettings - aProfiles AddOn v1.00 released.
Apr 22, 2018 SysSettings - aProfiles AddOn v2.00 released.